Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw n.a.w. gegevens (naam, adres, woonplaats) worden uitsluitend gebruikt ter controle en verificatie van uw aangifte.

Bij binnenkomst scheiden wij uw aangifte in twee delen:

1. Uw n.a.w. gegevens

2. De rest van uw aangifte

Uw gegevens worden uitdrukkelijk NIET aan derden ter beschikking gesteld!